header1.jpg
  • เทศบาลเมืองศรีสะเกษขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการสร้างอุโบสถวัดบ้านหลุบ (โนนเจริญ) ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 24-25 ตุลาคม 2563

  • ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยภัยพิบัติ เตรียมความพร้อม อุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ

  • ขอให้ประชาชนได้เฝ้าระมัดระวัง คอยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือ 

  • โทร.045-612646. สายด่วน 199,1132

bannerT1-2.jpg
bannerT2.jpg
bannerT3.jpg
bannerT4.jpg
bannerT5.jpg
bannerT6.jpg
bannerT7.jpg

©2020 by สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now